Установка РПД ВАЗ 415 на ВАЗ 2108

П’ятниця, 24 Лютого, 2012, 16:53
Розділ: РПД ВАЗ 415 Автор: vovka

Після покупки роторного мотора ваз, настав час для установки.

Оглянувши мотор виявив такі оригінальні речі які передбачені тільки на роторний мотор ВАЗ 415:

 • водяна помпа
 • маслонасос
 • щуп
 • кріплення генератора
 • маховик
 • термостат системи охолодження
 • патрубки для пічки
 • патрубки для системи охолодження

Оскільки мотор ВАЗ-415 ставився серійно на ВАЗ 2108, то з установкою не виникло ніяких проблем. Оригінальна тільки передня подушка двигуна. Вона трохи коротша за стандартну подушку 2108. Кріплення до КПП повністю ідентичне! Також рекомендую ставити роторний мотор тільки з корпусом КПП старого взірця, оскільки вона має отвори під стандартні датчики ДНО, ДУИ. Згодиться для системи запалювання на всяк випадок. Хоча у моєму випадку був також шків 60-2 під ДПКВ.
читати повністю…

Терміни до статті:

 • ВАЗ 415
 • встановити шків на мотор
 • иномарочный двигатель установить ваз классику
 • èíîìàðî÷íûé äâèãàòåëü óñòàíîâèòü âàç êëàññèêó
 • âñòàíîâèòè øê³â íà ìîòîð
 • рпд 415
 • установка рпд 415 на ваз 2108
 • чому виходить з ладу котушка в електронному безконтактному зажиганні
 • ÷îìó âèõîäèòü ç ëàäó êîòóøêà â åëåêòðîííîìó áåçêîíòàêòíîìó çàæèãàíí³
 • рпд